مهارکش

مهار کش وسیله ای برای تنظیم کشش سیم بکسل ، زنجیر ، کابل و تجهیزات کشنده میباشد .


چاپ