ورقگیر

تجهیزاتی برای گرفتن و بلند کردن ورق ها و ستونهای فلزی هستند

 

ورق گیرها به صورت عمودی و افقی میباشند و بر اساس وزن بار مشخص میشوند . در ایران از ظرفیت 1 تن تا 12 تن با دهانه فک گاز گیر از 0 تا 100 میلیمتر موجود می باشد . به ورق گیرهای افقی ، بغل گیر نیز گفته میشود .

برای گرفتن ستونهای فلزی نیز از گیره های مخصوص تا ظرقیت 12 تن نیز استفاده میشود که با فکهای قابل تنظیم طراحی شده اند


چاپ