گوشواره سیم بکسلی

گوشواره سیم بکسل

 

گوشواره سیم بکسل از ساییدگی و شکسته شدن وایرهای سیم بکسل جلوگیری میکند و برای حفاظت چشمی اسلینگهای سیم بکسل کابرد دارد و معمولا به گوشواره سیم بکسل سبک و سنگین تقسیم میگردد .


چاپ