قلاب دینام

قابلیت نصب دائمی بر روی تجهیرات صنعتی برای جابجایی یا باربرداری

 

قلاب دینام نری که به آن مهره چشمی و یا پیچ گوشواره ای نیز گفته میشود . قابل نصب بر روی تجهیزات صنعتی بصورت دائمی میباشند که میتوان از آنها جهت جابجایی و یا باربرداری تجهیزات استفاده کرد .

 

 


چاپ