سیم بکسل حفاری19×6+FC

سیم بکسل حفاری 6×19+FC

سیم بکسل 19*6  با مغزی کنف برای جابجایی بارها، قطعات، جزئیات سازه ها در دستگاه ها و تجهیزات بالابر مختلف مانند کشنده های وینچ، جرثقیل ها و دستگاه های مونتاژ استفاده می شود

 سطح مقطع سیم بکسل حفاری 19×6 از یک هسته کنفی تشکیل شده که اطراف این هسته توسط 6 حلقه سیم احاطه گردیده است و هر کدام از این حلقه ها شامل 19 رشته سیم میباشد.

این نوع سیم بکسل حفاری با انعطاف معمولی جهت استفاده در اهداف عمومی مهندسی و صنعتی تولید می شود

از این نوع سیم بکسل به دلیل مغزی کنفی در محیط های با رطوبت بالاتر استفاده می شود


چاپ