سیم بکسل حفاری FC LHRL + 6*19

سیم بکسل حفاری 6*19+FC LHRL

 

سیم بکسل 6X19 حفاری از 6 حلقه تشکیـل شده که هر حلقه سیم دارای 19 مفتول می باشد که به دور یک مغزی از جنس کنف پیچیده شده است.

علامت اختصاری LHRL در این نوع سیم نشان دهنده جهت تابیدن این سیم به صورت چپ گرد میباشد.

سیم بکسل 6X19+FC LHRL در صنعت حفاری استفاده گسترده ای دارد.


چاپ