سیم بکسل حفاری 19*6 S+FC LHRL

سیم بکسل حفاری 19*6S+FC LHRL

سیم بکسل 19*6  با مغزی کنف ، بافت پرکاربردی در جرثقیل ها وبالابر ها است.

سطح مقطع سیم بکسل حفاری 19*6 از یک هسته کنفی تشکیل شده که اطراف این هسته توسط 6 حلقه سیم احاطه گردیده است و هر کدام از این حلقه ها شامل 19 رشته سیم میباشد.

در گذشته نه چندان دور از این بافت  در آسانسور استفاده می شد که اکنون در کشور ما منسوخ شده است  برخی معتقدند که این بافت مناسب ترین نوع سیم بکسل در مقاصد حفاری می باشد.

نوع چپ گرد سیم بکسل 19*6 در بافت سیل با مغزی کنفی،  مقاومت خوبی را در برابر سایش و حرارت به این سیم بکسل بخشیده است . به همین دلیل در مقابل ضربه های دستگاههای حفاری این نوع سیم بکسل تمایلی به از هم باز شدن ندارد لذا نوع چپ گرد آن در حفاری کاربرد دارد .


چاپ