حلقه فولادی بیضی شکل

جهت اتصال اسلینگ های تک رشته و یا چند رشته به قلاب باربرداری و یا اتصالات دیگر مورد استفاده قرار میگیرد . دارای استحکام بالا و اندازه مناسب میباشند .

 

اتصالات حلقوی گرد و بیضی برای اتصال  در اسلینگ های سیم بکسل ، اسلینگ های زنجیر و اسلینگ های تسمه باربرداری استفاده میشوند و از استحکام بالایی برخوردارند.


چاپ