قلاب تناژدار یو نعلی

قلاب نعل اسبی بزرگ فاصله ی داخلی بین دو فک آن بیشتر است و بیشتر برای کارهای معمولی به کار می رود.
قلاب نعل اسبی کوچک فاصله ی داخلی بین دو فک آن نسبت به نوع بزرگ آن کمتر است ولی SWL آن بیشتر از نوع بزرگ می باشد. مناسب برای استفاده با قلاب،پیچ های گوشواره ای،انواع اتصالات،سیم بکسل های چشمی دار و …

 

 


چاپ