زنجیر سه متری قلاب کج

زنجیر سه متری قلاب کج جهت سرعت بخشیدن در جابه جایی کالا می باشد.

 

وزن هر متر وزن هر 100 فوت نیروی گسیختگی   میزان باربری عرض داخل طول داخل قطر مفتول سایز زنجیر
WEIGHT PER METER WEIGHT PER 100FT BREAKING FORCE MIN PROOF TEST MIN WORKING LOAD MAX INSIDE WIDTH INSIDE LENGTH DIA SIZE
0.80 24.3kg 45kn 22.5kn 1150kg 8.7mm 18mm 6mm  
1.08 33.0kg 61.6kn 30.8kn 1570kg 10.5mm 21.5mm 7mm 1/4
1.43 43.5kg 80.6kn 40.3kn 2050kg 12mm 24mm 8mm 5/16
2.22 67.6kg 126kn 63kn 3200kg 14.5mm 30mm 10mm 3/8
3.73 113.6kg 214kn 107kn 5400kg 19mm 39mm 13mm 1/2
5.58 170.3kg 322kn 161kn 8200kg 23mm 49mm 16mm 5/8

 


چاپ