زنجیر 9 متری دوسر قلاب شاخ دار

زنجیر 9متری دوسرقلاب شاخ دار جهت حمل بار و بستن و فیکس نمودن بار مورد استفاده قرار می گیرد.

 


چاپ