تسمه حمل بار و باربرداری

محصولات بازدید: 497

تسمه حمل بار و باربرداری

 

در برابر مواد اسیدی مقاوم بوده و در شرایط خاصی به کار برده می شوند و به بار صدمه نمی زنند .

تسمه حمل بار یا بلت  طبق استاندارد در سه نوع زیر عرضه شده اند :

 

1 – تسمه حمل بار بدون چشمی : دو انتهای اینگونه بلت ها لب به لب دوخته شده و روی هم افتاده اند و تسمه ی یکپارچه را تشکیل داده اند . اینگونه بلت ها برای بستن بار بصورت عمودی و بسکتی و خفتی به کار می روند . از آنجایی که نقاط تماس بار با هر دفعه بلند کردن تغییر جهت می دهد . بار یکنواخت توزیع شده و لذا طول عمر بلت افزایش می یابد .

2 – تسمه حمل بار استاندارد دو چشمی : در دو انتهای این بلت ها دو چشمی یکسان تشکیل شده که در جهت بدنه ی اصلی بلت است . این چشمی ها می توانند هم عرض بدنه ی اصلی بلت بوده و یا از آن باریک تر باشند .

3 – تسمه حمل بار با چشمی تابیده یا برگشته : در دو انتهای این بلت ها دو چشمی با زاویه ی 90 درجه نسبت به بدنه ی اصلی بلت ایجاد شده است و این چشمی ها می توانند هم عرض بدنه ی اصلی یا باریک تر از آن باشند .

در بعضی از انواع تسمه جمل بار به جای چشمی های دوخته شده از چشمی های فلزی یا سایر اتصالات نیز استفاده می شود . این اتصالات بیشتر به شکل سه گوش (Triangle & Triangle : T T)  و خفتی و سه گوش (Triangle & Choker : TC )  یا D-Ring ساخته می شوند .

بلت ها برخلاف پایداری ذاتی ای که دارند توسط لبه های تیز بار و استفاده ی مداوم به راحتی می توانند دچار بریدگی شوند و نشانه های ساییدگی در آن ها ایجاد می شود .

برای جلوگیری از آسیب دیدگی بلت و تجهیزات حفاظتی زیر توصیه می شود :

حائل های چرمی – نایلونی

حائل های چرمی بیشترین مقاومت را در برابر بریدگی و ضعیف شدگی دارند . اما در شرایط آب و هوایی مختلف دچار تغییر شکل تدریجی می شوند . برای طول های بیش از 80/1 متر به دلیل ویژگی های کششی ساختار چرم توصیه نمی شود . از سوی دیگر حائل های نایلونی مقاومت بیشتری در برابر تغییرات آب و هوایی و روغن و گریس و بسیاری از مواد قلیایی دارند. حائل نایلونی به دلیل شباهت های مذکور و ویژگی های کششی برابری که با بلت دارد نسبت به چرم برتری دارد .

 

 

حفاظ های لبه

این حفاظ ها از قطعه های بلت یا چرم دوخته شده به دور هر لبه ی بلت هستند و از آسیب دیدگی بلت جلوگیری می کنند .

حفاظ های کشویی یا آستینی

این حفاظ ها برای جابه جایی بار با لبه های تیز به کار می روند . حفاظ های کشویی بلت را بطور کامل در برگرفته و هنگام کشش بلت جا به جا نمی شوند .

قطعات تقویتی

این قطعات می توانند به صورت دوگانه یا سه گانه به داخل چشمی های بلت دوخته شده و باعث افزایش ایمنی و طول عمر بلت شوند .

پوشش ( اندود کردن)

با اضافه کردن مواد پوشاننده روی بلت مقاومت آن در برابر ساییدگی و آسیب های شیمیایی افزایش خواهد یافت . اینگونه مواد پوششی با افزایش ضریب اصطحکاک جابه جایی سطوح لغزان را نیز ممکن می سازند . بلت های اندود شده با رنگ های روشن از سایر بلت ها مشخص می شوند . بلت های نایلونی با روکش کتان نیز برای جا به جایی مواد با سطوح ناصاف به کار می روند.

 

چاپ